Vấn đáp Phật Pháp (44) – Nhu thuận

van-dap-phat-phap-44-nhu-thuan

Hỏi:

Tại sao chúng ta không làm cái mình muốn, mà lại làm cái người khác muốn (nhu thuận) thì mình có hạnh phúc?

Đáp:

Mục tiêu của đạo Phật là Vô ngã. Nên Vô ngã là hạnh phúc chân thật, chứ không phải hư vô. Niềm vui này không xao động như niềm vui thế gian. Cái an lạc, cái hạnh phúc của Vô ngã nó siêu việt, không thể dùng lời diễn tả. Ở đây, chỉ vâng lời mà niềm vui xuất hiện do phá được một chút ngã. Bởi hai điều này tương quan nhau. Hễ vô ngã có thì an lạc tuyệt đối có liền. Điều này chỉ thực hành thì mới thấy được./.

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang

Vấn đáp Phật Pháp (43) - Gia đình ngoại đạo
Vấn đáp Phật Pháp (45) - Đau đầu và mất ngủ
0 Shares