Vai trò của loài người

vai-tro-cua-loai-nguoi

Ban đầu thực vật sơ đẳng xuất hiện trên Địa cầu. Khi tàn úa chết đi, chất bả của chúng tạo nên các thành phần dinh dưỡng cho các cây cối cao cấp hơn xuất hiện. Nhiều loại khuẩn nấm bán động vật cũng xuất hiện. Rồi các loại động vật từ sơ đẳng đến cao cấp dần xuất hiện.

Bao nhiêu loài xuất hiện đều phải lấy rừng làm nền tảng của sự sống.

Một số loài ăn cỏ, ăn lá cây, ăn cả thân cây mềm để sống như thỏ, nai… Rồi có những loài ăn bớt các con vật ăn cây cỏ để hạn chế sự tàn phá thảm thực vật của Trái đất.

Cỏ cây thực vật, loài động vật ăn cỏ cây thực vật, loài ăn bớt các động vật ăn cây cỏ. Ba loài này giao động hỗ tương để giữ sự cân bằng sinh thái một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, ba loài này không thông minh, chỉ sống, ăn, tàn phá, giết hại vì lợi ích của bản thân chứ không hiểu nhiệm vụ của mình là vừa sống vừa bảo vệ môi trường sinh thái cho Địa cầu.
May mắn thay, cuối cùng một giống loài thông minh nhất đã xuất hiện: CON NGƯỜI

Con người xuất hiện với nhiệm vụ giữ cân bằng sinh thái bằng cách điều tiết mọi thứ, nhất là bảo vệ rừng cây, bảo vệ sự đa dạng sinh học, giữ không cho các loài tuyệt chủng, giữ gìn sự hỗ tương sinh học giữa các loài với nhau. Nhiệm vụ của con người là vô cùng cao quý, thiêng liêng, và quan trọng.

Nhưng hình như chúng ta đã nhầm. Loài người đang tàn phá sạch mọi thứ, đồng thời biến Địa cầu thành hành tinh của rác nhựa.

Cuối cùng Mặt trời phải ra tay, cháy mạnh hơn, tỏa sức nóng nhiều hơn, Trái đất sẽ tăng nhiệt cao hơn, để xóa bỏ cái giống loài nào không biết yêu quý và bảo vệ sự sống thiêng liêng trên hành tinh này.

Nguồn BKY

We may be wrong
The role of human beings
One Comment
0 Shares