Tương tác sinh học

tuong-tac-sinh-hoc

Khoa sinh học đã chứng minh rằng nếu cha và mẹ có gene di truyền gần nhau thì con cái ít khỏe mạnh. Nếu đồng huyết, cận huyết (dòng họ lấy nhau) thì con cái dễ bị khuyết tật.

Ngược lại, nếu cha mẹ có gene càng khác biệt thì con cái dễ là khỏe mạnh. Đó gọi là tương tác sinh học trong giao phối.

Có một tương tác sinh học khác nữa đó là cấu tạo tế bào giống hay khác giữa vật hấp thu và vật bị hấp thu, ăn và bị ăn. Nếu cấu tạo tế bào giống nhau, khi ăn vào có vẻ bổ dưỡng, nhưng tạng phủ bị suy giảm chức năng rất nhanh, gây lão hóa và bệnh tật, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, ung thư…

Nếu cấu tạo tế bào giữa vật ăn và vật bị ăn khác biệt rất xa, thì nó lại hỗ trợ tạng phủ khỏe mạnh.

Thế nào là cấu tạo tế bào giống nhau hay khác nhau? Ta nhìn thịt của con vật đó giống hay khác thịt của ta là biết. Hầu hết các động vật cao cấp có tâm thức phát triển cao như trâu bò heo chó… đều có sớ thịt giống thịt người. Ăn vào có vẻ bổ nhưng mau già, mau bệnh, mau chết. Còn những loài động vật có tâm thức sơ đẳng như ốc sò ruốc rươi, có sớ thịt khác xa với thịt của người, ăn vào hỗ trợ tạng phủ khỏe mạnh hơn.

Vì thế, nếu còn ăn mặn, xin đừng ăn thịt của các động vật cao cấp có sớ thịt giống thịt người mà già bệnh chết đến nhanh. Các cụ nhà quê nghèo khó bắt ốc ruộng ăn đỡ vậy mà sống dai khỏe mạnh minh mẫn. Người giàu có hay ăn thịt lại đủ bệnh và chết nhanh.

Ăn các loài có tâm thức sơ đẳng như ốc sò ruốc rươi để chữa bệnh thì cũng có nghiệp sát sinh, thế nên ta phải tu hành làm phước để bù đắp lại.

 

Nguồn BKY

English và Vesak
Lễ hội Phật Giáo
0 Shares