Thẻ: yêu thương muôn loài

Chết hàng loạt

Bỗng nhiên cá chết hàng loạt, bỗng nhiên tôm chết trắng ao, bỗng nhiên cả triệu con cá tấp vào bờ nằm ngoi ngóp rồi chết đầy bãi biển. Ta cho rằng nước bị ô nhiễm nên cá tôm chết đồng loạt. Cũng đúng,...
Read More