Thẻ: tu dưỡng đạo đức

Lộ trình

Mục tiêu của Thiền trong đạo Phật là chứng đạt Vô ngã, chấm dứt Vô minh, Giải thoát Giác ngộ, thành tựu Tam minh Lục thông. – Muốn đạt được mục tiêu này thì phải đi hết con đường Chánh định gồm từ Sơ...
Read More

Khí công cũng là Thiền

Đức Phật từ thuở bé đã là một kỳ tài võ học với nội lực sung mãn. Từ điểm xuất phát của nội lực đó, Phật đi sâu vào thiền định, mà dấu ấn đầu tiên là lần nhập Sơ thiền dưới cội cây...
Read More

Đạo đức – Số 148: Ăn uống

Gã đàn ông nhào tới vung tay lên, người phụ nữ rúm người vì sợ hãi. Nhưng bất ngờ một bàn tay từ đâu lướt tới chụp giữ cánh tay gã đàn ông lại, cứu người phụ nữ khỏi một đòn đau. Gã đàn...
Read More

Đạo đức – Số 147: Có và Không

Một bạn tập tĩnh tâm dẫn một người khách nước ngoài đến hỏi về thiền với ông Hải. Khách hỏi bằng tiếng Anh: – Chào ông Hải. Tôi hiểu rằng thiền là bỏ hết suy nghĩ cho tâm vắng lặng, đúng không ạ? Ông...
Read More