Thẻ: tu dưỡng đạo đức

Quan từ dân mà có

Phải đâu rớt xuống từ trời Cũng từ bố mẹ một đời dưỡng nuôi Lớn lên đỗ đạt mừng vui Rồi làm quan chức lui cui tháng ngày Nếu làm quan tốt thì hay Nếu làm quan xấu chịu đầy tiếng chê Dân mắng...
Read More

Vì sao du lịch

Nhiều người thích đi du lịch. Thậm chí ít tiền cũng cố đi du lịch, hoặc nửa chừng hết tiền thì tìm việc gì làm tại chỗ để kiếm tiền đi tiếp. Có người ngồi bệt ở lề đường ăn xin với tờ giấy...
Read More

Lộ trình

Mục tiêu của Thiền trong đạo Phật là chứng đạt Vô ngã, chấm dứt Vô minh, Giải thoát Giác ngộ, thành tựu Tam minh Lục thông. – Muốn đạt được mục tiêu này thì phải đi hết con đường Chánh định gồm từ Sơ...
Read More