Thẻ: tu dưỡng đạo đức

Khí công cũng là Thiền

Đức Phật từ thuở bé đã là một kỳ tài võ học với nội lực sung mãn. Từ điểm xuất phát của nội lực đó, Phật đi sâu vào thiền định, mà dấu ấn đầu tiên là lần nhập Sơ thiền dưới cội cây...
Read More

Đạo đức – Số 148: Ăn uống

Gã đàn ông nhào tới vung tay lên, người phụ nữ rúm người vì sợ hãi. Nhưng bất ngờ một bàn tay từ đâu lướt tới chụp giữ cánh tay gã đàn ông lại, cứu người phụ nữ khỏi một đòn đau. Gã đàn...
Read More

Đạo đức – Số 147: Có và Không

Một bạn tập tĩnh tâm dẫn một người khách nước ngoài đến hỏi về thiền với ông Hải. Khách hỏi bằng tiếng Anh: – Chào ông Hải. Tôi hiểu rằng thiền là bỏ hết suy nghĩ cho tâm vắng lặng, đúng không ạ? Ông...
Read More

Đạo đức – Số 143: Mù

Vị giáo sư già hỏi cả lớp: – Các em đều hiểu rằng mù nghĩa là không nhìn thấy cảnh vật, cơ quan thị giác gồm mắt và thần kinh bị trục trặc. Người bị mù phải chịu nhiều thiệt thòi so với cộng...
Read More