Thẻ: tâm lý đạo đức

Hạnh chân thật

Có người hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn, có phải là chúng ta luôn luôn phải nói đúng sự thật hay không?” Đức Phật phân ra bốn loại nói dối và nói thật: Trường hợp thứ nhất: Nói thật đem lại thiện pháp cho người...
Read More

Tu tập từ tâm

Tâm từ bi rất khó phát khởi tự nhiên vì không có điều gì thúc đẩy. Chỉ những người có trí tuệ mới chịu cực khổ dựng lập tâm từ bi trong lòng mình, vì biết rằng phải có tâm từ bi để ta...
Read More

Tình thương yêu

Trong cuộc đời này, chúng ta gặp gỡ, giao tiếp, sinh sống với nhiều người, nhưng trong cái đời sống đó ta cứ lo đấu tranh với nhau, hiềm hận với nhau, trách móc nhau, làm đổ vỡ cái tình thân con người. Lúc...
Read More

Khái niệm tâm lý đạo đức

Định nghĩa đạo đức là gì: Đạo đức là những khuynh hướng tốt trong tâm, mà những khuynh hướng đó tạo lên lời nói và hành vi bên ngoài khiến cho mọi người chung quanh ta được ích lợi, an vui. Tại sao phải...
Read More