Thẻ: nền tảng đạo đức

Khiêm tốn

Chìa khóa thành công của những nhân tài này là sự khiêm tốn đẹp đến nao lòng. Park Hang Seo thì dù cho có chiến thắng đến đâu vẫn nói những lời tôn trọng đối thủ và cảnh báo các cầu thủ phải nỗ...
Read More