Thẻ: hơi thở trong thiền định

Phương pháp và kỹ thuật Thiền

Tổng hợp các kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp và công phu tu tập Thiền Định do chính Sư Phụ Thích Chân Quang biên soạn. Xem thêm Hướng dẫn Thiền – Sư Phụ Thích Chân Quang...
Read More

Lộ trình

Mục tiêu của Thiền trong đạo Phật là chứng đạt Vô ngã, chấm dứt Vô minh, Giải thoát Giác ngộ, thành tựu Tam minh Lục thông. – Muốn đạt được mục tiêu này thì phải đi hết con đường Chánh định gồm từ Sơ...
Read More

Ai cũng thở

Ai cũng đang thở, nhưng mỗi người sẽ thở khác nhau. Người lo lắng bất an sẽ thở một cách mệt mõi, nặng nề. Người vui sướng hào hứng sẽ thở một cách dồn dập. Người suy tính mưu toan sẽ thở một cách...
Read More

7 Câu hỏi đáp về Thiền

Câu 1: Tại sao phải ngồi thiền đúng tư thế, giữ thân mềm mại bất động? Ta buộc phải ngồi đúng tư thế kiết già mà mười phương, ba đời Chư Phật đều ngồi như vậy. Vì sao? Vì đó là cấu trúc của...
Read More

Câu hỏi kiểm tra bài hơi thở

Sau khi nghe bài Thuyết Pháp của Sư Phụ về Hơi Thở Nhiệm Mầu, kính mời mọi người cùng trả lời câu hỏi để kiểm tra lại kiến thức về hơi thở do Sư Phụ biên soạn. Câu 1 : Những hạng người không cần...
Read More