Thẻ: học tiếng Anh

English community

Người sống ở xứ nói tiếng Anh thì chẳng bao lâu cũng phải giỏi tiếng Anh vì chung quanh mình ai cũng nói tiếng Anh. Môi trường nói toàn tiếng Anh, cộng đồng nói toàn tiếng Anh là một yếu tố cực kỳ quan...
Read More

Natural speaking

Một bạn kể rằng nhờ học thuộc lòng tiếng Anh hôm giờ mà bây giờ làm việc với khách hàng nước ngoài tự nhiên nói được tiếng Anh luôn, chẳng hiểu tại sao nữa. Giá trị của việc học thuộc lòng (sau khi hiểu...
Read More

English for Buddhism

Mỗi sáng thức dậy chắp tay: Xin Tam Bảo gia hộ cho huynh đệ chúng con có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh để sau này hoằng dương chánh pháp. * Một huynh đệ: Thưa, những người bạn nước ngoài gần đây...
Read More

Ngôn ngữ chung

Trong kinh Cựu ước của Kitô có câu chuyện ngụ ngôn thú vị. Ngày xưa con người muốn làm cái tháp thật cao để lên trời thăm ông trời nên chung sức xây dựng cái tháp Babel. Ông trời sợ con người xây mãi...
Read More

English is important

Trong một buổi lễ, chẳng hiểu lọt đâu ra một ông khách Mỹ đi tới đi lui dáo dác. Một đại biểu thấy vậy đến bắt chuyện. Ông Mỹ kia mừng rỡ nói nãy giờ ông giống câm và điếc vì chẳng ai nói...
Read More

Pronunciation phát âm

Từ ngôn ngữ của Việt Nam, ta bước qua tiếng Anh là đi một đoạn đường rất dài với rất nhiều sự khác biệt, mà phát âm là một vấn đề lớn. Ta học giỏi ngữ pháp, mở rộng vocabulary, đặt câu dễ dàng,...
Read More

English

Tài Huỳnh kể có một huynh đệ chỉ học lớp 3, bây giờ làm tài xế, nhưng tham gia nhóm đặt 50 câu đơn giản beginning mỗi ngày, và rất chịu khó. Không ngày nào huynh đệ này ngưng làm bài đặt câu do...
Read More