Thẻ: học tiếng Anh

New year new level

Ai đã qua giai đoạn đặt 50 câu tiếng Anh mỗi ngày thì bây giờ chuyển qua giai đoạn mới gồm 3 việc cùng lúc: – một là tổ chức nhóm riêng để hướng dẫn các huynh đệ khác học căn bản tiếng Anh và đặt câu cho đúng...
Read More

Do not say a word…

Đừng nói một lời nào làm nản lòng người học tiếng Anh. Đừng nói một lời nào làm đóng lại cánh cửa nhìn ra thế giới Đừng nói một lời nào tự tôn ngôn ngữ của dân tộc để lấy cớ xem thường tiếng Anh Đừng nói một lời...
Read More

English community

Người sống ở xứ nói tiếng Anh thì chẳng bao lâu cũng phải giỏi tiếng Anh vì chung quanh mình ai cũng nói tiếng Anh. Môi trường nói toàn tiếng Anh, cộng đồng nói toàn tiếng Anh là một yếu tố cực kỳ quan trọng giúp cho ta giỏi...
Read More

Natural speaking

Một bạn kể rằng nhờ học thuộc lòng tiếng Anh hôm giờ mà bây giờ làm việc với khách hàng nước ngoài tự nhiên nói được tiếng Anh luôn, chẳng hiểu tại sao nữa. Giá trị của việc học thuộc lòng (sau khi hiểu rõ từ vựng ngữ pháp)...
Read More

English for Buddhism

Mỗi sáng thức dậy chắp tay: Xin Tam Bảo gia hộ cho huynh đệ chúng con có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh để sau này hoằng dương chánh pháp. * Một huynh đệ: Thưa, những người bạn nước ngoài gần đây con gặp và dẫn đi...
Read More