Thẻ: giáo trình Thiền định

Phương pháp và kỹ thuật Thiền

Tổng hợp các kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp và công phu tu tập Thiền Định do chính Sư Phụ Thích Chân Quang biên soạn. Xem thêm Hướng dẫn Thiền – Sư Phụ Thích Chân Quang...
Read More

Giải đáp thắc mắc về Thiền

Tại sao chúng ta phải cần có Công Đức và Đạo Đức mới ngồi thiền? Vì phước mỏng, công đức thiếu sẽ phát sinh nhiều chướng ngại về tinh thần lẫn vật chất, rất khó cho việc tiến tu. Nếu ta thanh lọc nội...
Read More