Thẻ: công phu Thiền Định

Phương pháp và kỹ thuật Thiền

Tổng hợp các kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp và công phu tu tập Thiền Định do chính Sư Phụ Thích Chân Quang biên soạn. Xem thêm Hướng dẫn Thiền – Sư Phụ Thích Chân Quang Lý thuyết về thiền định được củng cố và hệ thống...
Read More

Tà kiến và Chánh kiến 

– Tà kiến: chưa đủ phước mà đã giam mình ẩn tu. Chánh kiến: nỗ lực làm phước rất nhiều song song với việc toạ thiền tập định.  – Tà kiến: công kích triệt để mọi tông phái mà không chịu nhìn thấy khía cạnh tốt của mỗi tông...
Read More

Tu sĩ

Xin đừng nghĩ bởi vì anh cạo tóc  Mặc ca sa, và biết đọc vài kinh,  Hoặc đã từng thọ giới rất lung linh,  Mà tự dối xưng mình là tu sĩ.  Người tu sĩ mang cả điều cao quý Trong tâm hồn đầy đạo lý thiêng liêng Tâm...
Read More

Kết nối thiêng liêng

Ta là đệ tử của Phật, cảm nhận được sự thiêng liêng mầu nhiệm của Tam Bảo trong cuộc sống của mình. Biết bao nhiêu đạo lý cao đẹp của Phật thấm đẫm trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta biết tu hành và sống một đời...
Read More

Lộ trình

Mục tiêu của Thiền trong đạo Phật là chứng đạt Vô ngã, chấm dứt Vô minh, Giải thoát Giác ngộ, thành tựu Tam minh Lục thông. – Muốn đạt được mục tiêu này thì phải đi hết con đường Chánh định gồm từ Sơ thiền đến Tứ thiền. Vào...
Read More

Công phu tu tập của người xuất gia

Công phu tu tập của người xuất gia thì trải dài từ căn bản đến nâng cao. – Căn bản đầu tiên là lễ kính Phật, “Nhất giả lễ kính chư Phật”. Người nào có công hạnh lễ Phật sâu dày sẽ tiến xa trên đường tu. Riêng người...
Read More

Môn đạo đức

Ta mong ước chương trình học từ tiểu học đến đại học đều có môn Đạo đức. Môn này được biên soạn công phu, hấp dẫn, thực tế, khiến cho ai cũng thích học. Môn này phải được xem là quan trọng hơn cả môn toán. Các kỳ thi...
Read More