Hỏi: Thưa Sư Phụ trong cuộc sống con luôn tâm niệm câu nói “Các con cứ phụng sự đi, còn lại trời Phật lo”. Vì vậy mà số tiền tích lũy hàng tháng để hộ thân cho gia đình, con đều chi ra để...