HỎI: THƯA THẦY, THỊT ĐỘNG VẬT GIẾT RỒI VÀ CÂY CỐI, RAU QUẢ ĐỂ TRÊN BÀN CÒN TÂM LINH KHÔNG Ạ? ĐÁP: Vẫn còn. Cái bánh đậu xanh mình ăn vẫn có tâm linh ở trong mà rất yếu. Nên thịt con vật nấu...