Thẻ: ăn chay

Biết chăng

Biết chăng mỗi miếng thịt ngon Giấu sâu trong đó trận đòn giết đâm Tiếng kêu máu chảy thương tâm Vậy mà ai nỡ cúi gầm mặt ăn Giả vờ không biết không cần Nỗi đau khủng khiếp của thân phận nào. Than ôi,...
Read More

Chuyện xưa

Thái thượng hoàng Trần Minh Tông một hôm mời thông gia Huệ Túc Vương Trần Đại Niên vào tẩm điện (nhà riêng của vua). Gặp lúc Thượng hoàng đang ăn cơm mà là ăn chay vì Ngài vốn ăn chay trường, Huệ Túc Vương...
Read More

Chi phí lớn

Thế giới hao tốn chi phí rất lớn cho hai việc này, chữa bệnh và chiến tranh. Cả hai nạn này đều do quả báo của việc sát sinh mà ra. Bệnh cũng do sát sinh, chiến tranh cũng do sát sinh. Một người...
Read More

Ăn chay

Ăn chay khác với ăn thuần thực vật. Ăn thuần thực vật là ăn kiêng. Ăn chay là không ăn những thức ăn có sự giết hại đau đớn dã man tàn nhẫn. Hiểu như vậy ta sẽ thấy khái niệm ăn chay mở...
Read More

Thịt

Các Phật tử dùng phương pháp CORA trị tiểu đường rất hiệu quả, còn người khác dùng CORA lại chậm hạ đường huyết hơn. Lý do là Phật tử hay ăn chay, người khác hay ăn thịt. Ai cũng nghĩ là cơ thể mình...
Read More