Thẻ: ăn chay đúng cách

Chi phí lớn

Thế giới hao tốn chi phí rất lớn cho hai việc này, chữa bệnh và chiến tranh. Cả hai nạn này đều do quả báo của việc sát sinh mà ra. Bệnh cũng do sát sinh, chiến tranh cũng do sát sinh. Một người...
Read More

Ăn chay

Ăn chay khác với ăn thuần thực vật. Ăn thuần thực vật là ăn kiêng. Ăn chay là không ăn những thức ăn có sự giết hại đau đớn dã man tàn nhẫn. Hiểu như vậy ta sẽ thấy khái niệm ăn chay mở...
Read More