Các Phật tử dùng phương pháp CORA trị tiểu đường rất hiệu quả, còn người khác dùng CORA lại chậm hạ đường huyết hơn. Lý do là Phật tử hay ăn chay, người khác hay ăn thịt. Ai cũng nghĩ là cơ thể mình...