Tiên tri

tien-tri

Trên thế giới đã từng xuất hiện những nhà tiên tri lớn có khả năng thấy trước những điều sẽ xảy ra đến tận mấy trăm năm. Lác đác nơi này nơi kia cũng có những nhà tiên tri nhỏ mà ta gọi là thầy bói, cũng thấy được sự việc xảy ra khoảng thời gian gần hơn.

Thực tế đã chứng minh một số điều tiên tri đã đúng, nghĩa là tương lai không phải là bất định, mà là đã được setup, đã được lên chương trình.

Tương lai đã được ấn định, lập trình, bởi yếu tố gì, theo cách thế nào?

Điều này cho ta kết luận rằng giữa quá khứ, hiện tại, tương lai có gạch nối, có một cái Trường để cho quá khứ hiện tại tuơng lai diễn ra trong đó. Và người có năng lực tâm linh gì đó, có thể chạm được cái Trường đó.

 

Nguồn BKY

Tự do
Lý tưởng
0 Shares