Người sống và hương linh. Đồng và dị

nguoi-song-va-huong-linh-dong-va-di

Địa điểm: chùa Thanh Hà số 34 Bến Ngự, F. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa.

Tóm lược:

Thượng tọa đã phân tích một cách rõ ràng với những dẫn chứng ví dụ dễ hiểu, giúp cho thính chúng có cái nhìn tổng quan về cõi sống và cõi chết. Qua đó, Thượng tọa giảng sư cũng răn nhắc hội chúng cần phải lưu ý:

– Kính thương người đã mất là đạo đức, không quan tâm đến họ là vô đạo đức, và nhờ vả, cầu xin người đã mất thì cũng phải trả ơn rất phức tạp. Ví dụ như có nhiều trường hợp hương linh đã nhập vào người bệnh nặng ở nhà mình, để rồi ta không còn nuôi người sống nữa mà chính là đang nuôi hương linh kia, họ đòi hỏi gì ta đều phải đáp ứng cả, mà điều đó là trái với tự nhiên, trái với quy luật.

– Ta phải tác ý từ bi với các vong linh nhưng gần gũi với họ, ví như nhập đồng, là trái với quy luật âm dương, vì cái âm kia mạnh sẽ làm ta hao tổn sức lực. – Cúng cơm cho hương linh là đạo đức nhưng lôi kéo hương linh là vô đạo đức.

– Các hương linh khi nổi giận sẽ tác động vào tâm ta, học dùng năng lực tinh thần áp đặt vào trong tâm ta, bắt ta phải làm theo họ. Ví như gia đình mà bị đảo lộn tranh cãi, có lẽ là do hương linh tác động vào tâm thức, gây tranh cãi.

Chúng ta sẽ nguyện cầu cho hương linh ba điều:

–  Thứ nhất là Tôn kính Phật, theo Phật pháp tu hành.

– Thứ hai là nương theo Phật, trải lòng từ bi yêu thương chúng sinh.

– Thứ ba là nguyện tin sâu nhân quả nghiệp báo để có phước lành.

 

Nguồn Thiền Tôn Phật Quang

0 Shares