thong-bao-lich-giang-thang-11-Su-Phu-Thich-Chan-Quang.

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 11 năm 2019 (update 31/10/2019): 

1. Thứ 7 ngày 16/11/2019 (20/10 AL): 15h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi – 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

2. Thứ 7 ngày 23/11/2019 (27/10 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.

3. Chủ nhật ngày 24/11/2019 (28/10 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

4. Chủ nhật ngày 1/12/2019 (6/11 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Viên Quang – xóm 7A, Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An.


———————————

Lịch các khóa tu thiền:

* Khóa thiền chùa Phật Học Xá Lợi – 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM: Từ 7h – 17h thứ 7 ngày 16/11/2019.

* Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long: Từ 18h thứ 6 ngày 22/11 đến 12h chủ nhật ngày 24/11/2019.

* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM: Từ 18h thứ 6 ngày 22/11 đến 8h chủ nhật ngày 24/11/2019.

* Khóa thiền chùa Pháp Vân – 1299 Giải Phòng, Hoàng Mai, Hà Nội: Từ 7h thứ 7 ngày 30/11 đến 12h chủ nhật ngày 1/12/2019.

* Khóa thiền chùa Viên Quang – xóm 7A xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An: Từ 7h thứ 7 ngày 30/11 đến 12h chủ nhật ngày 1/12/2019.

Thông báo lịch giảng tháng 10 năm 2019

Thông báo lịch giảng tháng 10 năm 2019

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 10 năm 2019 (update 2/9/2019): 

1. Thứ 7 ngày 12/10/2019 (14/9 AL): 15h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi – 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.


2. Thứ 7 ngày 19/10/2019 (21/9 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.


3. Chủ nhật ngày 20/10/2019 (22/9 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.


4. Chủ nhật ngày 27/10/2019 (29/9 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Viên Quang – xóm 7A, Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An.

———————————

Lịch các khóa tu thiền:

* Khóa thiền chùa Phật Học Xá Lợi – 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM: Từ 7h – 17h thứ 7 ngày 12/10/2019.

* Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long: Từ 18h thứ 6 ngày 18/10 đến 12h chủ nhật ngày 20/10/2019.

* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM: Từ 18h thứ 6 ngày 18/10 đến 8h chủ nhật ngày 20/10/2019.

* Khóa thiền chùa Pháp Vân – 1299 Giải Phòng, Hoàng Mai, Hà Nội: từ 7h thứ 7 ngày 26/10 đến 12h chủ nhật ngày 27/10/2019.

* Khóa thiền chùa Viên Quang – xóm 7A xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An: từ 7h thứ 7 ngày 26/10 đến 12h chủ nhật ngày 27/10/2019.

Thông báo lịch giảng tháng 9 năm 2019

Thông báo lịch giảng tháng 9 năm 2019

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 9 năm 2019 (update 31/8/2019): 

1. Chủ nhật ngày 1/9/2019 (3/8 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Viên Quang – xóm 7A, Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An.

2. Thứ 6 ngày 13/9/2019 (15/8 AL): Đại lễ cầu siêu tưởng niệm Anh Linh các Anh hùng Liệt sĩ tại Thiền Tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, BRVT:
 • 08h30: Tiếp đón quan khách
 • 09h00: Chương trình chính thức tưởng niệm Anh Linh các Anh hùng Liệt sĩ
 • 11h00: Tiệc chay
 • 12h00: Lễ Quy Y
 • 13h30: Lễ Cầu Siêu – Trai Đàn Chẩn Tế
 • 17h00: Dùng cơm chiều
 • 18h30: Văn nghệ Trung thu
 • 19h30: Thuyết giảng – Thượng Tọa trụ trì
 • 20h30: Hoàn mãn.
3. Thứ 7 ngày 14/9/2019 (16/8 AL): 15h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi – 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM nhân dịp tổ chức khóa thiền đầu tiên.

4. Thứ 7 ngày 21/9/2019 (23/8 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.

6. Chủ nhật ngày 22/9/2019 (24/8 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

7. Chủ nhật ngày 29/9/2019 (1/9 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Viên Quang – xóm 7A, Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An.

———————————

Lịch các khóa tu thiền:

* Khóa thiền chùa Viên Quang – xóm 7A xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An:
+ từ 7h thứ 7 ngày 31/8 đến 12h chủ nhật ngày 1/9/2019.
+ từ 7h thứ 7 ngày 28/9 đến 12h chủ nhật ngày 29/9/2019.

* Khóa thiền chùa Pháp Vân – 1299 Giải Phòng, Hoàng Mai, Hà Nội:
+ từ 7h thứ 7 ngày 31/8 đến 12h chủ nhật ngày 1/9/2019.
+ từ 7h thứ 7 ngày 28/9 đến 12h chủ nhật ngày 29/9/2019.

* Khóa thiền chùa Phật Học Xá Lợi – 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM: Từ 7h – 17h thứ 7 ngày 14/9/2019.

* Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long: Từ 18h thứ 6 ngày 20/9 đến 12h chủ nhật ngày 22/9/2019.

* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM: Từ 18h thứ 6 ngày 20/9 đến 8h chủ nhật ngày 22/9/2019.

Thông báo lịch giảng tháng 8 năm 2019

Thông báo lịch giảng tháng 8 năm 2019

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 8 năm 2019 (update 30/7/2019): 

1. Chủ nhật ngày 4/8/2019 (4/7 AL): 8h00 TT Thích Chân Quang tổ chức Đại lễ Vu Lan tại chùa Linh Quang (Liên Hoa) – thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

2. Thứ 7 ngày 10/8/2019 (10/7 AL): 19h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Quang – số 217 Đào Duy Từ, Phường 7, Quận 10, TP.HCM.

3. Thứ 2 ngày 12/8/2019 (12/7 AL): 19h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi – số 89B Bà Huyện Thanh Quang, phường 7, quận 3, TP.HCM.

4. Thứ 3 đến thứ 5 ngày 13-15/8/2019 (13-15/7 AL): Đại lễ Vu Lan tại Thiền Tôn Phật Quang – thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu:
+ Ngày 13/8 (13/7 AL): 19h00 TT Thích Chân Quang nói chuyện với thanh niên, sinh viên về chùa công quả.
+ Ngày 14/8 (14/7 AL): 19h00 TT Thích Chân Quang thuyết giảng dịp Đại lễ Vu Lan.
+ Ngày 15/8 (15/7 AL):
– 8h00 TT Thích Chân Quang thuyết giảng dịp Đại lễ Vu Lan.
– 18h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM nhân dịp lễ Vu Lan.

5. Thứ 7 ngày 24/8/2019 (24/7 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.

6. Chủ nhật ngày 25/8/2019 (25/7 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

7. Thứ 3 ngày 27/8/2019 (27/7 AL): 18h00 TT. Thích Chân Quang giảng tại chùa Hải Quang – 71/73 hẻm 71 Nguyễn Bặc, phường 3, Tân Bình, TP.HCM.

———————————

Lịch các khóa tu thiền:

* Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long: Từ 18h thứ 6 ngày 23/8 đến 12h chủ nhật ngày 25/8/2019.

* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM: Từ 18h thứ 6 ngày 23/8 đến 8h chủ nhật ngày 25/8/2019.

Thông báo lịch giảng tháng 7 năm 2019

Thông báo lịch giảng tháng 7 năm 2019

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 7 năm 2019 (update 28/6/2019): 
1. Thứ 4 ngày 3/7/2019 (1/6 AL): 8h00 Bế giảng khóa sinh hoạt đạo đức hè 2019 tại Thiền Tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, BRVT.
2. Chủ nhật ngày 7/7/2019 (5/6 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Viên Quang – xóm 7A xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An.
3. Thứ 7 ngày 27/7/2019 (25/6 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.
4. Chủ nhật ngày 28/7/2019 (26/6 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
———————————
Lịch các khóa tu thiền:
* Khóa thiền chùa Pháp Vân – 1299 Giải Phòng, Hoàng Mai, Hà Nội: từ 7h thứ 7 ngày 6/7 đến 12h chủ nhật ngày 7/7/2019.
* Khóa thiền chùa Viên Quang – xóm 7A xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An: từ 7h thứ 7 ngày 6/7 đến 12h chủ nhật ngày 7/7/2019.
* Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long: Từ 18h thứ 6 ngày 26/7 đến 12h chủ nhật ngày 28/7/2019.
* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM: Từ 18h thứ 6 ngày 26/7 đến 8h chủ nhật ngày 28/7/2019.

Thông báo lịch giảng tháng 6 năm 2019

Thông báo lịch giảng tháng 6 năm 2019

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 6 năm 2019 (update 1/6/2019): 
1. Chủ nhật ngày 2/6/2019 (29/4 AL): 8h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Viên Quang – xóm 7A xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An nhân dịp khai giảng khóa tu đạo đức mùa hè 2019.
2. Thứ 2 ngày 3/6/2019 (1/5 AL): 8h00 Khai giảng khóa sinh hoạt đạo đức hè 2019 tại Thiền Tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
3. Thứ 5 ngày 6/6/2019 (4/5 AL): 10h00 TT Thích Chân Quang giảng tại Liên Hoa tu viện – Ấp Bà Nhì, xã Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh nhân dịp khai giảng khóa tu đạo đức mùa hè 2019.
4. Chủ nhật ngày 16/6/2019 (14/5 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Giác Chơn – xã Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước nhân dịp kỉ niệm 1 năm thành lập chùa.
5. Thứ 7 ngày 29/6/2019 (27/5 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.
6. Chủ nhật ngày 30/6/2019 (28/5 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
———————————
Lịch các khóa tu thiền:
* Khóa thiền chùa Pháp Vân – 1299 Giải Phòng, Hoàng Mai, Hà Nội: Từ 7h00 đến 17h00 thứ 7 ngày 01/06/2019.
* Khóa thiền chùa Viên Quang – xóm 7A xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An: Từ 7h00 đến 17h00 thứ 7 ngày 01/06/2019.
* Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long: Từ 18h thứ 6 ngày 28/6 đến 12h chủ nhật ngày 29/6/2019.
* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM: Từ 18h thứ 6 ngày 28/6 đến 8h chủ nhật ngày 30/6/2019.

Thông báo lịch giảng tháng 5 năm 2019

Thông báo lịch giảng tháng 5 năm 2019

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 5 năm 2019 (update 20/5/2019): 
1. Chủ nhật ngày 5/5/2019 (1/4 AL): 16h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Cần Linh – khối 10, phường Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An nhân dịp Đại lễ Phật Đản và lễ hội văn hóa Phật giáo “Hương Sen xứ Nghệ”.
2. Thứ 7 – Chủ nhật ngày 18-19/5/2019 (14-15/4 AL): Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019 tại Thiền Tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
3. Thứ 4 ngày 22/5/2019 (18/4 AL): 19h30 TT Thích Chân Quang giảng tại Tịnh xá Ngọc Pháp – số 6 đường Hồng Lĩnh, TP. Nha Trang.
4. Thứ 7 ngày 25/5/2019 (21/4 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.
5. Chủ nhật ngày 26/5/2019 (22/4 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
———————————
Lịch các khóa tu thiền:
* Khóa thiền chùa Pháp Vân – 1299 Giải Phòng, Hoàng Mai, Hà Nội: từ 7h thứ 7 ngày 4/5 đến 12h chủ nhật ngày 5/5/2019
* Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long: Từ 18h thứ 6 ngày 24/5 đến 12h chủ nhật ngày 26/5/2019.
* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM: Từ 18h thứ 6 ngày 24/5 đến 8h chủ nhật ngày 26/5/2019.

Thông báo lịch giảng tháng 4 năm 2019

Thông báo lịch giảng tháng 4 năm 2019

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 4 năm 2019 (update 7/4/2019):
1. Chủ nhật ngày 7/4/2019 (3/3 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Viên Quang – xóm 7A xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An.
2. Thứ 6 ngày 19/4/2019 (15/3 AL): 15h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Thiện Quang – Hồ Quang Cảnh, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
3. Thứ 7 ngày 27/4/2019 (23/3 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.
4. Chủ nhật ngày 28/4/2019 (24/3 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
———————————
Lịch các khóa tu thiền:
* Khóa thiền chùa Pháp Vân – 1299 Giải Phòng, Hoàng Mai, Hà Nội: từ 7h thứ 7 ngày 6/4 đến 12h chủ nhật ngày 7/4/2019
* Khóa thiền chùa Viên Quang – xóm 7A xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An: từ 7h thứ 7 ngày 6/4 đến 12h chủ nhật ngày 7/4/2019
* Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long: Từ 18h thứ 6 ngày 26/4 đến 12h chủ nhật ngày 28/4/2019.
* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM: Từ 18h thứ 6 ngày 26/4 đến 8h chủ nhật ngày 28/4/2019.

Thông báo lịch giảng tháng 3 năm 2019

Thông báo lịch giảng tháng 3 năm 2019

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 3 năm 2019 (update 24/2/2019):
1. Thứ 7 ngày 2/3/2019 (26/1 AL) chương trình Phóng sinh và Đại lễ cầu Quốc Thái Dân An tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long:
+ 08h00 : Lễ phóng sanh.
+ 09h00 : Chính thức cắt băng khánh thành Cổng Chùa Phật Ngọc Xá lợi
+ 09h30 : Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì.
+ 10h30 : Cúng dường trai Tăng.
+ 16h00 : Tiệc buffet chay.
+ 18h00 : Thuyết Pháp (HT Thích Viên Giác, TT Thích Chân Quang)
+ 19h00 : Đại lễ cầu Quốc thái dân an.
+ 20h00 : Chương trình văn nghệ.
+ 22h00 : Hoàn mãn.
2. Thứ 4 ngày 13/3/2019 (8/2 AL): 19h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phổ Minh – 68 Nguyễn Cư Trinh, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
3. Chủ nhật ngày 17/3/2019 (12/2 AL): 19h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Thiên Chánh – số 3 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Bình, TP.HCM
4. Thứ 6 ngày 22/3/2019 (17/2 AL): 8h00 TT Thích Chân Quang giảng và làm lễ đặt đá tại chùa Hải Lâm, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi
5. Chủ nhật ngày 24/3/2019(19/2 AL):
+ 15h TT Thích Chân Quang giảng chùa Quán Thế Âm – 48 Sư Vạn Hạnh, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
+ 19h30 TT Thích Chân Quang giảng Tịnh xá Ngọc Cẩm – 124 Hùng Vương, phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam.
6. Thứ 7 ngày 30/3/2019 (25/2 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.
7. Chủ nhật ngày 31/3/2019 (26/2 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
———————————
Lịch các khóa tu thiền:
* Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long: Từ 18h thứ 6 ngày 29/3 đến 12h chủ nhật ngày 31/3/2019.
* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM: Từ 18h thứ 6 ngày 29/3 đến 8h chủ nhật ngày 31/3/2019.

Thông báo lịch giảng tháng 2 năm 2019

Thông báo lịch giảng tháng 2 năm 2019

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 2 năm 2019:

CHƯƠNG TRÌNH TẾT KỶ HỢI 2019 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG ĐÊM GIAO THỪA – THỨ HAI, 04,02/2019

19h00: Sư Phụ Trụ Trì thuyết giảng 20h30: Văn nghệ đón Giao thừa

MÙNG 1 TẾT – THỨ BA, 05/02/2019

00h00: Lễ Phật đầu năm 04h00: Tọa thiền 05h30: Đại chúng chúc Tết Sư Phụ 07h00: Tụng Kinh đầu năm 08h30: Quý Thầy Cô chúc Tết quý Phật tử 09h00: Sư Phụ Trụ Trì thuyết giảng 12h00 & 15h00: Lễ Quy y Tam Bảo 19h00: Chương trình thuyết giảng của Quý Thầy Cô 21h00: Tọa thiền

TỪ MÙNG 2 ĐẾN MÙNG 6 TẾT (06-10/02/2019)

04h00: Tọa thiền 08h30: Quý Thầy Cô chúc Tết quý Phật tử 09h00: Sư Phụ Trụ Trì thuyết giảng 12h00 & 15h00: Lễ Quy y Tam Bảo 18h00: Tụng Kinh 19h00: Chương trình thuyết giảng của Quý Thầy Cô 21h00: Tọa thiền

1. Lịch giảng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 của TT. Thích Chân Quang tại Thiền Tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT (từ 30 tháng chạp tới mùng 6 tháng giêng):
+ 19h00 Đêm Giao Thừa: thứ 2 ngày 4/2/2019 (30/12 AL)
+ 09h00 sáng từ Mùng 1 tới Mùng 6: thứ 3 tới chủ nhật ngày 5-10/2/2019
2. Chủ Nhật ngày 17/2/2019 (13/1 AL): 8h00 TT Thích Chân Quang tổ chức Đại lễ cầu Quốc Thái Dân An tại chùa Viên Quang – xóm 7A, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
3. Thứ 3 ngày 19/2/2019 (15/1 AL): 8h00 TT Thích Chân Quang tổ chức Đại lễ cầu Quốc Thái Dân An tại chùa Liên Hoa (chùa Linh Quang) – thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Thông báo lịch giảng tháng 1 năm 2019

Thông báo lịch giảng tháng 1 năm 2019

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 1 năm 2019 (update 3/1/2019):

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ THÀNH ĐẠO (PL 2562 – DL 2019)

Thứ 6, Mùng 06 / 12 / Mậu Tuất (Ngày 11/01/2019) * SÁNG :

 • 08h00 : Lễ Tổng Kết Đạo Tràng – Hội từ thiện
  • Phát bằng khen ( các Đạo Tràng tiêu biểu )
 • 11h00 : Dùng cơm trưa

* CHIỀU :

 • 13h30 : Các đạo tràng báo cáo hoạt động trong năm 2018
  • Phát bằng khen
  • Văn nghệ
 • 17h00 : Dùng cơm chiều

TỐI :

 • 18h00 : Tụng kinh Lời Khấn Nguyện  (Tiếng Anh)
 • 19h00 : Thượng tọa Trụ trì nói chuyện với Thanh niên
 • 20h00 : Văn nghệ
 • 22h00 : Chỉ tịnh.

Thứ 7, Mùng 07 / 12 / Mậu Tuất (Ngày 12/01/2019) * SÁNG :

 • 04h30 : Thức Chúng
 • 04h45 : Tọa Thiền
 • 05h45 : Thể dục
 • 06h30 : Điểm tâm
 • 08h30 : Lễ xuất gia
 • 10h00 : Cúng thí thực
 • 11h00 : Dùng cơm trưa

* CHIỀU :

 • 12h00 : Lễ Quy Y
 • 13h45 : Chương trình giao lưu
 • 17h00 : Dùng cơm chiều

* TỐI :

 • 18h00 : Tọa Thiền
 • 19h00 : Thuyết giảng – Thượng tọa Trụ trì
 • 20h00 : Đêm văn nghệ
 • 22h00 : Chỉ tịnh.

Chủ nhật, Mùng 08 / 12 / Mậu Tuất (Ngày 13/01/2019) LỄ CHÍNH THỨC * SÁNG :

 • 03h30 : Thức chúng
 • 04h00 : Tọa Thiền
 • 04h30 : Chương trình Lễ Thành Đạo :
  • Phát nhạc đêm Thành Đạo
  • Đọc Cảm Niệm Thành Đạo
  • Tụng hát “Sám Hối”
  • Tụng Sám Thành Đạo
  • Phục nguyện – Tam Tự Quy y
  • Hát bài Small World – Thế giới nhỏ bé
  • Dâng Hoa
  • Cảm tạ của Ban tổ chức
 • 07h30 : Điểm tâm
 • 08h30 đến 9h00 : Họp tổng kết lễ Thành Đạo, Giao lưu BĐH Đạo Tràng, CTN
 • 10h00 : Lễ Quy Y
 • 10h30 : Dùng cơm trưa
 • 12h00 : Hoàn mãn.

Thông báo lịch giảng tháng 12 năm 2018

Thông báo lịch giảng tháng 12 năm 2018

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 12 năm 2018 (update 24/11/2018):
1. Chủ nhật ngày 2/12/2018 (26/10 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang tham vấn thiền tại khóa thiền chùa Viên Quang – Xóm 7A, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An.
2. Thứ 7 ngày 8/12/2018 (2/11 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.
3. Chủ nhật ngày 9/12/2018 (3/11 AL):
+ 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
+ 16h00 Lễ kỉ niệm thành lập môn phái Phật Quang Quyền tại Thiền Tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.
4. Thứ 7 ngày 22/12/2018 (16/11 AL): 15h00 TT. Thích Chân Quang giảng tại chùa Phước Huệ – 56, 58 Đường 7A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM.
5. Thứ 7 ngày 29/12/2018 (23/11 AL): 14h30 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long.
6. Chủ nhật ngày 30/12/2018 (24/11 AL): 9h00 TT Thích Chân Quang giảng tại chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
———————————
Lịch các khóa tu thiền:
* Khóa thiền chùa Pháp Vân – 1299 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội: Từ 7h thứ 7 ngày 1/12 đến 12h chủ nhật ngày 2/12/2018
* Khóa thiền chùa Viên Quang – xóm 7A, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An: Từ 7h thứ 7 ngày 1/12 đến 9h chủ nhật ngày 2/12/2018.
* Khóa thiền chùa Phật Ngọc Xá Lợi – 287A ấp Vĩnh Hòa, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long:
+ Từ 18h thứ 6 ngày 7/12 đến 12h chủ nhật ngày 9/12/2018.
+ Khóa thiền cuối năm: Từ 18h thứ 6 ngày 28/12 đến 12h chủ nhật ngày 30/12/2018.
* Khóa thiền chùa Từ Tân – 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM:
+ Từ 18h thứ 6 ngày 7/12 đến 8h chủ nhật ngày 9/12/2018.
+ Khóa thiền cuối năm: Từ 18h thứ 6 ngày 28/12 đến 8h chủ nhật ngày 30/12/2018.