Ta thắp hương hoặc cúng mâm cơm tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 50 (giỗ lần 49, mất thì 50 năm) của Bác nhé....