Testimonial Category: Tu tập

Đi tu là đi vào môi trường rèn luyện vất vả hơn các môi trường rèn luyện của thế gian vì đó là nơi biến con người thành một bậc mô phạm cao quý xứng đáng với sự tin tưởng kính trọng của mọi người. Nếu tu hành là...
Read More

Một cháu viết : – Dạ thưa Bác,  Con cảm thấy mình ích kỷ lắm, rất xấu xa ạ. Con lén lút vui mừng, nhẹ nhõm khi nghe người khác kể về điểm chưa tốt của người khác; rồi con lại nghi ngờ khi nghe ai đó được khen...
Read More

Muốn cho chùa lắm người đi, Thì kinh Bát Chánh Đạo trì mỗi đêm; Muốn cho đạo hạnh dày thêm Thì kinh Vô ngã tướng tìm cho nhanh....
Read More

Tôn giáo có hai đặc điểm trái ngược. Một là có vẻ cao hơn cả phạm trù quốc gia vì tôn giáo nào cũng nói các lý thuyết về thần thánh trên trời cao. Tâm hồn đã hướng về trời cao thì quốc gia có nghĩa lý gì nữa...
Read More