Testimonial Category: Tôn Giáo

At least once in our life

Ít nhất một lần trong đời ta nên cố gắng về dự lễ Phật Thành Đạo ở Thiền Tôn Phật Quang để được sống lại khoảnh khắc Thế Tôn đắc thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu ai không về đủ 3 ngày thì cũng nên được 2 ngày, nhất...
Read More

Tôn giáo có hai đặc điểm trái ngược. Một là có vẻ cao hơn cả phạm trù quốc gia vì tôn giáo nào cũng nói các lý thuyết về thần thánh trên trời cao. Tâm hồn đã hướng về trời cao thì quốc gia có nghĩa lý gì nữa...
Read More