Testimonial Category: Thiền Định

Lạnh cổ ngồi thiền buổi khuya ho mãi làm động mọi người, nên ai cũng phải có khăn quấn cổ và áo ấm khi về chùa dự lễ. Scarves will protect everybody from coughing due to cold weather on the mountain....
Read More

Ta nhắc huynh đệ các đạo tràng và chúng thanh niên, mùa lạnh ngồi thiền lấy khăn che giữ ấm hai đầu gối (phòng ngừa thấp khớp) và che gáy cổ (phòng ngừa ho) nhé....
Read More

Trước khi ngồi xuống ăn cơm thì tập 5 hơi nội công. Trước khi ngồi xuống thiền thì cũng tập 10 hơi Nội công. Giữ truyền thống này trong chùa, trong các khóa thiền, trong các buổi sinh hoạt tu tập, ngay cả trong đời sống gia đình cư...
Read More

“Nếu không thành tựu Nội Công Con đường Thiền Định đừng mong bước vào”...
Read More

Khí công thì quan trọng thở bụng, còn Thiền thì không như thế. Khi thở chỉ cần biết toàn thân, đó là thở của thiền....
Read More

Thiền

Rốt cuộc thì Thiền vẫn là cốt lõi của Đạo Phật, là cấp cao của việc tu hành trong đạo Phật. Quý thầy có thể thị hiện dạy niệm Phật cho quần chúng sơ cơ, nhưng bản thân mình thì phải thành thạo tu thiền. Thầy tìm thiền định...
Read More

Tu thiền chỉ nên đi tìm sự thanh tịnh nội tâm, từ sự thanh tịnh đó mà tìm được vô ngã. Trên con đường đi tìm vô ngã đó thì đạo đức xuất hiện dần. Vậy là không sợ sai. Còn ai tu thiền mà mong cầu năng lực...
Read More