Testimonial Category: Phật Giáo

Đi tu là đi vào môi trường rèn luyện vất vả hơn các môi trường rèn luyện của thế gian vì đó là nơi biến con người thành một bậc mô phạm cao quý xứng đáng với sự tin tưởng kính trọng của mọi người. Nếu tu hành là...
Read More

Who can be indifferent from such words

Ai có thể cầm lòng với những lời này “… Xin cho chúng con được là từng chiếc lá Hứng lấy sương khuya hay buông thả nắng vàng Vui bên Người chờ vầng ánh sáng vinh quang Của giác ngộ mà Người mở đường mang đến Xin cho chúng...
Read More

At least once in our life

Ít nhất một lần trong đời ta nên cố gắng về dự lễ Phật Thành Đạo ở Thiền Tôn Phật Quang để được sống lại khoảnh khắc Thế Tôn đắc thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu ai không về đủ 3 ngày thì cũng nên được 2 ngày, nhất...
Read More

– CHÁNH KIẾN PROPER COMPREHENSION OF DHAMMA – CHÁNH TƯ DUY MORAL THINKING FOR EVERYTHING – CHÁNH NGỮ MORAL COMMUNICATION – CHÁNH NGHIỆP GOOD DEEDS FOR LIFE – CHÁNH MẠNG IMMACULATE LIVELIHOOD – CHÁNH TINH TẤN PRECISE EFFORT TO ACHIEVE A TRANQUIL MIND – CHÁNH NIỆM FULL AND RIGHT...
Read More

Happy weekend

Cuối tuần hạnh phúc với Tu tập cùng huynh đệ, nhặt rác, trồng cây. Weekend will be happy with Collecting trash, Planting trees, and Attending a common cultivation session. ———— Instead of going out for fun at weekend, my friends go collecting trash on the streets or planting trees...
Read More

Ba thời kỳ Phật Pháp

CHÁNH PHÁP: THIỀN VÔ NGÃ TƯỢNG PHÁP: THIỀN SIÊU NGÃ MẠT PHÁP: Không ngồi thiền nữa ———– THIỀN VÔ NGÃ: Thiền định để hướng đến mục tiêu vô ngã, nên tâm càng thanh tịnh thì càng đạo đức. THIỀN SIÊU NGÃ: Tâm càng thanh tịnh thì càng tự gán...
Read More

Đón mừng Phật Đản

Từ nay về sau, khi đến gần ngày lễ Phật Đản, chúng ta nên suy nghĩ chuẩn bị để làm một việc thiện gì đó theo khả năng của mình, vừa vừa thôi, không cần rình rang to tát lắm, để cúng dường Đức Phật nhé. Ta cũng hướng...
Read More

Kiết sử: – Nghi – Thân kiến – Giới cấm thủ – Tham – Sân Triền Cái: – Tham – Sân – Hôn trầm – Nghi – Trạo cử Vui lòng thuộc kỹ....
Read More

Đông Đại tự ở Nara (Nại Lương), ngôi chùa do vua xây từ thế kỷ 8 (724), khuôn viên rộng mênh mông, nai sống thân thiện bên cạnh con người. Tượng Phật bằng đồng 550 tấn. Chẳng thấy tăng nào....
Read More

Các đạo tràng và chúng thanh niên nên cho huynh đệ thuyết trình thảo luận về đề tài Chánh tinh tấn này để mọi người nắm vững con đường thiền. Ta ước mong người Việt Nam hiểu rất rõ, thực hành rất kỹ từng bước của việc tu tập...
Read More