Testimonial Category: Lịch Sử

Thuở vừa lớn, nếu được gieo vào lòng những điều cao đẹp thì ta sẽ có lý tưởng sống rất ý nghĩa. Nhưng khi bước vào cuộc sống làm ăn, đấu tranh, hơn thua, phải giả vờ, phải có phe nhóm, ta mất dần lý tưởng để trở thành...
Read More

Bác Trần Quốc Hương năm nay đã 95 tuổi, sức khỏe kém, đi đứng khó khăn, vì ảnh hưởng của thời gian tù đày, và 95 tuổi rồi còn gì. Nhưng lạ là Bác vẫn minh mẫn nhớ rõ các chuyện cũ, vẫn phân tích nhận xét thấu đáo....
Read More

Chuyện Hai Bà Trưng góc khuất 

Thực ra chính chồng bà Trưng Trắc, Đặng Thi Sách, mới là linh hồn của cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của quân Đông Hán. Thi Sách là một anh hùng văn võ song toàn, đã âm thầm liên kết hào kiệt khắp nơi để chuẩn bị...
Read More