Testimonial Category: Học tiếng Anh

– CHÁNH KIẾN PROPER COMPREHENSION OF DHAMMA – CHÁNH TƯ DUY MORAL THINKING FOR EVERYTHING – CHÁNH NGỮ MORAL COMMUNICATION – CHÁNH NGHIỆP GOOD DEEDS FOR LIFE – CHÁNH MẠNG IMMACULATE LIVELIHOOD – CHÁNH TINH TẤN PRECISE EFFORT TO ACHIEVE A TRANQUIL MIND –...
Read More

Do you forget English?

Xin viết gì cũng kèm theo English đi ạ. Ai quên English thì ta nhắc nhau ngay. Chịu khó như vậy mà sẽ có lúc hữu ích. Ngày nào cũng phải học, cũng phải đọc, cũng phải nói, cũng phải viết tiếng Anh, cho...
Read More

Bilingual expression

Xin vui lòng viết gì lên facebook đều bằng song ngữ, tự mình dịch lấy. Có sai thì huynh đệ sẽ sửa cho nhau. Ai không chịu viết song ngữ thì mình nghỉ chơi đi ạ. Please write everything in both languages. Our friends...
Read More

Don’t think that we learn English for ourselves. Please think that we learn English for our country advancement, for our Buddhism development. With such big think, we will have much motivation to strive. Each English status on facebook also helps a lot....
Read More

Nếu một ngày nào đó sư phụ của tụi con tiếp nhận hướng dẫn thiền cho người nước ngoài, và nhờ thanh niên tụi con về phụ giúp, thì tụi con trình bày thiền bằng tiếng Anh thế nào? Bây giờ thanh niên tụi...
Read More

Việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai là điều nên làm, nhưng cần qua vài giai đoạn để smooth hơn. Đầu tiên là cho học sinh sinh viên học các từ chuyên môn bằng cả hai ngôn ngữ, vì những từ thông...
Read More