Bố mẹ thương con nên vâng lời con riết rồi nó hư. Bố mẹ phải hiểu là thương con thì phải tập cho con biết vâng lời để diệt trừ bớt bản ngã thì mới nên người được....