Năm mới 

Nếu ai muốn năm mới sẽ đạt được những mục tiêu của mình thì hãy quỳ khấn với Phật rằng, nếu con đạt được những điều như thế như thế thì cuối năm con sẽ làm những công đức như vầy như vầy… Nhớ là công đức ta hứa với Phật phải lớn mới đủ để Phật chấp nhận gia hộ cho ta thành tựu công việc nhé.

Có khi phước ta lớn rồi thì việc rất dễ thành dù ta hứa làm công đức không bao nhiêu. Còn nếu phước quá khứ của ta ít thì công đức hứa phải lớn lắm mới chuyển nghiệp được. Có khi ta không đủ khả năng thực hiện lời hứa với Phật khi mục tiêu đạt được, chỉ bởi vì ta không đủ điều kiện. Mà hứa công đức bé quá thì không đủ chuyển nghiệp, hứa lớn quá thì làm không nổi. Khó đấy.

0 Shares