Hở van tim

Trái dừa non còn nhỏ, xắt lát phơi, nấu với 3 lát gừng, nhúm trà, 3 chén còn 8 phân. Một thang là hết, tối đa 3 thang, uống quá bóp tim chết luôn.

0 Shares