0 Shares

Những nhân quả liên quan đến Rác:

– ném thức ăn vào thùng rác > kiếp sau lục thùng rác tìm thức ăn.

– xả rác bừa bãi ra đường phố > kiếp sau làm nghề quét đường.

– mắng ai là đồ rác rưởi > kiếp sau nghèo khổ rách rưới tồi tàn.

– vất bỏ nhiều thứ thành rác > kiếp sau sống bằng nghề tìm ve chai phế liệu tại các bãi rác. 

– rảnh rỗi đi quét rác nhặt rác cho khu phố > chết được nhẹ nhàng vì giải được nhiều nghiệp xưa.

– tìm cách sử dụng lại để không tạo thêm rác cho đời > tài sản bền vững tăng trưởng.

– đầu tư tái chế rác để lấy lại nguyên liệu sạch cho việc sản xuất mới > đại gia giàu sang tột bậc…

Ai không tin làm thử sẽ biết ạ.

0 Shares
0 Shares