0 Shares

Bác Trần Quốc Hương năm nay đã 95 tuổi, sức khỏe kém, đi đứng khó khăn, vì ảnh hưởng của thời gian tù đày, và 95 tuổi rồi còn gì. Nhưng lạ là Bác vẫn minh mẫn nhớ rõ các chuyện cũ, vẫn phân tích nhận xét thấu đáo.

0 Shares
0 Shares