Hình như có những người cố ý đăng lời bình luận bằng câu niệm Phật A Di Đà để quảng bá pháp môn tịnh độ hay sao ấy.

0 Shares