0 Shares

Ngày xưa có một vị cao tăng pháp sư uyên bác. Có người hỏi vị ấy, bậc đắc đạo có còn bị luật nhân quả chi phối không. Vị ấy trả lời là đắc đạo rồi thì không còn bị luật Nhân quả chi phối nữa. Thế là vị ấy bị đọa 500 kiếp làm chồn.

Đời nay có một người hỏi một vị giảng sư rằng, con đeo tượng Phật, vậy lúc quan hệ vợ chồng có sao không, vị giảng sư trả lời không sao, lúc đi vào nhà vệ sinh có sao không, vị giảng sư trả lời không sao; Con thờ Phật ở tầng dưới, mà ở tầng trên có người đi qua lại có sao không, trả lời không sao…

0 Shares
0 Shares