Vì sao vị pháp sư kia chỉ trả lời sai có một câu mà phải trả giá bằng 500 kiếp đọa làm chồn? Nguyên nhân là từ câu giải đáp sai được mọi người tin chắc đó khiến rất nhiều người không quan tâm đến nhân quả tội phước nữa, không cần phải làm phước nhiều, không cần giữ giới kỹ, chỉ nghe ai hứa tu mau đắc đạo là chạy theo. Rất nhiều người từ đó bị lạc lối, hết phước, đọa lạc. Hậu quả của câu trả lời sai đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều chúng sinh nên quả báo là thảm khốc.

Vị pháp sư đó chìm mất 500 kiếp, sau khi gặp tổ Bá Trượng khai ngộ rằng Bậc đắc đạo hiểu về nhân quả hơn bao giờ hết, thì được thoát kiếp đọa đầy. Nhưng còn biết bao nhiêu người tin vào lời vị pháp sư đó vẫn quanh quẩn đâu đây, vẫn ít để ý luật nhân quả, vẫn thích chứng tỏ mình không chấp, chứng tỏ mình tự tại, chứng tỏ mình không sợ tội phước.

Ta xem lại tâm mình có dấu hiệu của việc xem thường luật nhân quả hay không. Nếu có, coi chừng ta là đệ tử của vị pháp sư bất hạnh nọ.

Người tu hành hiểu đạo càng lúc càng cẩn thận, cẩn thận đến từng đường tơ kẻ tóc, sợ tội đến từng hạt bụi nhỏ, cầu phước đến từng giọt sương rơi.

0 Shares