Nếu đến ngày nào xã hội tiến bộ, người đi thu gom rác tại các hộ gia đình không phải là người “nhỏ không học lớn đi hốt rác” nữa, mà sẽ là người có trình độ, có nghiệp vụ, có quyền. Người đó kiểm tra xem các hộ gia đình có tách riêng từng loại rác không, nếu không tách riêng, phạt liền. Người đó kiểm tra cân nặng của rác để tính tiền chính xác, nhờ vậy mọi người không dám sống theo kiểu tạo ra nhiều rác nữa. Từ đó…

Từ đó con người sẽ phải cân nhắc khi muốn vứt rác vì vứt nhiều rác sẽ phải trả nhiều tiền. Từ đó con người phải phân loại rác kỹ lưỡng, giữ sạch khô, để Nhà nước thu gom đưa về cơ sở tái chế thuận tiện đỡ tốn chi phí làm sạch và chia loại.

0 Shares