0 Shares

Phật được tôn xưng là đấng đại hùng đại lực đại từ bi. Đại hùng nghĩa là gì?

Đại hùng là dám chống lại kẻ xấu ác để bảo vệ dân lành, bảo vệ lẽ phải.

Vậy ta là con Phật thì tâm ta có chút “hùng” nào chưa ạ? Có dám sẵn sàng chống lại kẻ xấu ác để bảo vệ đất nước, bảo vệ chánh pháp, một khi bọn hung ác khủng bố kéo đến không?

Dĩ nhiên ta không làm theo kiểu anh hùng cá nhân, sẽ chiến đấu theo kỷ luật chung của nhà nước, nhưng tinh thần đã sẵn sàng chưa, cơ thể đã rèn luyện chưa, mưu trí đã học hỏi chưa, kỹ thuật đã nắm vững chưa, chiến thuật đã biết phối hợp chưa, việc nhóm đã ăn ý chưa…?

Hãy hỏi nhau như vậy mỗi ngày chứ đừng đợi lúc gặp việc thì bỡ ngỡ lúng túng. Đừng nghĩ chuyện khủng bố ở đâu xa vì quân đội Việt Nam rất giỏi. Phải có tâm sẵn sàng phụ gánh vác trách nhiệm chiến đấu với quân đội, với nhà nước.

0 Shares
0 Shares