0 Shares

Người đệ tử Phật phải huân tập phẩm chất Đại Hùng của Phật bằng cách phát tâm sẵn sàng chiến đấu chống lại các thế lực khủng bố hung ác hiểm độc để bảo vệ đất nước, bảo vệ chánh pháp. Phải nghiên cứu, học tập, rèn luyện, bàn bạc với nhau, đánh giá tình hình, đoán trước sự việc, tập tành lập kế hoạch, hình dung những khó khăn, dự phòng nhiều phương án… Các thế lực xấu rất bí hiểm, vẫn ngày đêm chống phá đất nước và đạo pháp, nên người đệ tử Phật không được mất cảnh giác.

Đệ tử Phật phải vừa yêu đạo pháp vừa yêu đất nước, vừa là cư sĩ (hay tu sĩ) vừa là chiến sĩ, vừa giỏi lý luận vừa giỏi chiến đấu, vừa hiểu được điều phơi bày ra ngoài vừa biết được điều ẩn giấu phía sau.

Đạo Phật từ lâu bị mất dần tín đồ ở các vùng trên thế giới chỉ vì người đệ tử Phật thiếu sức đại hùng này. Các thế lực khác tràn tới tấn công xua đuổi là Phật Giáo phải bỏ đi.

——————-

Có khi ai đó lên tiếng để ngăn chặn tà sư. Có khi ai đó lên tiếng vì cảm tính cá nhân. Nên ta phải tỉnh táo khi nghe dư luận.

0 Shares
0 Shares