0 Shares

Nhiều chùa xây đẹp và to để mong có đông đảo Phật tử tới lui tu tập. Nhưng trong số đó có nhiều chùa vẫn vắng khách đến thăm. Muốn chùa đông vui sung thịnh thì cần có các yếu tố sau:

– kiếp xưa trụ trì có duyên lành với nhiều chúng sinh.

– chùa có nghi thức tụng niệm đúng đạo lý và hợp thời đại.

– chùa có đường lối tu tập hiệu quả giúp mọi người tăng trưởng đạo đức tâm linh.

– phẩm hạnh của tu sĩ trong chùa khá tốt đẹp, khiến mọi người tin tưởng quý yêu. 

– đạo lý thường xuyên được giảng dạy.

– Chùa có mục tiêu chăm lo giáo hóa chúng sinh tận tình chứ không vì lợi dưỡng.

Nếu thiết lập cho đủ các yếu tố trên thì từ từ chùa sẽ đông vui hưng thịnh.

0 Shares
0 Shares