0 Shares

Nhiệm vụ chính của doanh nhân / doanh nghiệp là tạo ra công ăn việc làm cho thêm nhiều người khác. Đừng quên mục tiêu cao đẹp này khi làm ăn. Thanh niên nên tìm cơ hội để cùng nhau hợp tác làm ăn để tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Đó là việc thiện rất có ý nghĩa.

0 Shares
0 Shares