0 Shares

Ngành du lịch Việt Nam sẽ phá sản nếu thực phẩm Việt Nam bị nhiễm độc ở mức độ cao như vậy. Du khách không dám đến vì sợ ăn phải thịt rau độc hại. Thật sự thực phẩm độc hại góp phần tiêu diệt đất nước trên nhiều phương diện. Ngoại xâm là một loại giặc đáng lo đã đành, thực phẩm bẩn là một loại giặc nguy hiểm không kém mà khó thấy.

Những ai yêu nước yêu đồng bào đều phải quyết liệt chống lại thực phẩm bẩn để giữ gìn sức khỏe cho dân tộc, giữ gìn sự tồn tại của giống nòi.

Trước mắt các chùa, các Phật tử, các chúng thanh niên, hoặc tự làm riêng, hoặc hợp tác với nhau, trồng rau củ quả theo phương pháp thủy canh trong nhà để nghiên cứu lấy kinh nghiệm, và cung cấp cho xã hội sản phẩm an toàn. Đây là việc vừa làm ăn vừa làm phúc.

0 Shares
0 Shares