Kết quả thi trung học đại học vừa rồi không cao xét trên toàn quốc, có nghĩa là sức học của học sinh đã giảm xuống, có nghĩa là mức độ thông minh của trẻ cũng đã xuống. Nguyên nhân là do game điện tử, do lối sống hời hợt, do đạo đức xuống cấp. Muốn một dân tộc thông minh lên thì phải kèm dạy đạo đức cho trẻ rất kỹ, vì đạo đức làm cho não thông minh lên.

0 Shares