Nhà nước nên buộc lãnh đạo ngành Giao thông đưa ra đánh giá những điểm nào sẽ xảy ra tắc đường kẹt xe, và đưa ra biện pháp xử lý luôn. Ai không đủ tầm nhìn như vậy thì phải thôi chức. Chứ không được đợi đến khi tắc đường cứng ngắc rồi mới họp khẩn. Các ngành khác cũng vậy.

0 Shares