Muốn nói là KHÔNG CÓ nghiệm nào khác với 2 trong định lý cuối cùng của Fermat, các nhà toán học phải tốn 4 thế kỷ. Tinh thần khoa học là như vậy. Còn ta bây giờ muốn bài bác phủ nhận lung tung sao cũng được. Ta cứ ngang tàng bướng bỉnh phủ nhận KHÔNG CÓ luân hồi, không có UFO, không có ma quỷ, không có nhân quả. Rất vô trách nhiệm.

0 Shares