Lời cầu nguyện chân thành của Phật tử khắp nơi thật sự có tác dụng, khiến ảnh hưởng cơn bão số 3 cấp 14 lại nhẹ hẳn đi so với cơn bão trước đó. Những ai có lòng cầu nguyện giùm cho đồng bào miền bắc thì đều được phúc lành.

Xin hãy thương nhau vì thế giới vẫn còn rất thiếu tình yêu thương.

0 Shares