0 Shares

Đám khủng bố Hồi giáo giết người bừa bãi mà cứ tưởng mình làm đẹp lòng thần thánh trên trời. Một số tín đồ Phật giáo nhiều khi tu sai cũng tưởng mình có nhiều phước. Cái sai này do người truyền dạy sai từ buổi đầu nào đó, rồi lan truyền qua nhiều thế hệ, truyền lâu quá rồi người ta cứ tưởng là chân lý. Bây giờ muốn thay đổi cho đúng không phải dễ vì sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội. Bởi vậy Phật dạy chúng ta đừng tin cái gì cả, phải hoài nghi xét lại hết, để có thể tìm ra điều đúng thật sự.

0 Shares
0 Shares