Khách TQ đổ xô vào VN du lịch, toàn những người không phải giàu có rảnh rang. Hình như họ đi cho quen thuộc đường sá trước thì phải.

0 Shares