0 Shares

Thế giới cần một cuộc cách mạng lớn, đó là làm sao bớt tạo ra rác thải. Còn khi đã tạo ra nhiều rác thải rồi thì khắc phục rất vất vả tốn kém. Hỡi những ai thông minh giữa loài người, hãy cùng nhau tìm ra cách sinh sống mà không tạo ra nhiều rác thải nữa.

0 Shares
0 Shares