0 Shares

Thật ra vì nhu cầu của xã hội vẫn còn nhiều người phải ăn mặn nên việc sát sinh giết mổ là không tránh khỏi. Nếu phải tổ chức lò mổ nằm trong địa bàn của ta thì lãnh đạo phải yêu cầu quy trình giết mổ theo tiêu chuẩn quốc tế là giết không gây đau, và theo tâm linh người VN là có cầu siêu cho các con vật để chúng không mang theo tâm thù oán con người.

0 Shares
0 Shares