0 Shares

Chiếc ao sau nhà đã hôi thối, con mương trước nhà đã đen ngòm, tất cả đều do xà phòng đổ xuống. Tại sao thế giới chưa ra lệnh cấm dùng xà phòng để bảo vệ các vùng nước cho hành tinh. Muốn tẩy rửa sạch chất bẩn thì còn nhiều phương pháp khác không hại nguồn nước. Con người phải liên kết chống lại việc sử dụng xà bông phá hủy nguồn nước.

0 Shares
0 Shares