0 Shares

Với công nghệ vượt trội của mình, người ngoài hành tinh thừa khả năng xâm chiếm và thống trị Địa cầu, nhưng họ chẳng làm chuyện đó, lý do là họ hiểu rất kỹ luật Nhân quả Nghiệp báo của vũ trụ bao la.

0 Shares
0 Shares